Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

E-nauczyciel

 

NODN „ProcessTeam” ogłasza zamknięcie naboru do projektu „Wsparcie PD i BP w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Regulamin projektu, dokumenty rekrutacyjne oraz informacja o zgłoszeniu do projektu znajdują się poniżej.

*Nabór do projektu będzie trwał maksymalnie 14 dni kalendarzowych lub do wyczerpania limitu miejsc.

I Runda – 09.03-22.03.2022* – zamknięte

II Runda – 23.03-05.04.2022* – zamknięte

III Runda – 06.04-19.04.2022* zamknięta

IV Runda – 20.04-03.05.2022* – zamknięta

V Runda – 04.05-17.05.2022* – zamknięta

 

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia

Nauczycieli „ProcessTeam”

 

 

 

E-nauczyciel”- przedsięwzięcie grantowe

w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „ProcessTeam” zaprasza wszystkich nauczycieli z województwa lubelskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu „E-nauczyciel” w ramach grantu Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Projekt grantowy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

 

Cel przedsięwzięcia grantowego: podniesienie jakości doskonalenia i udzielenie wsparcia nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach.

Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli.

 

Czas realizacji przedsięwzięcia: grudzień 2021 r. – kwiecień 2022 r.

Zasięg przedsięwzięcia grantowego: województwo lubelskie.

Grupa docelowa: nauczyciele szkół i przedszkoli na różnych etapach edukacyjnych i w zakresie różnych obszarów kształcenia, z województwa lubelskiego.

Planowane efekty: Rozwinięcie kompetencji w zakresie edukacji zdalnej u nauczycieli szkół i przedszkoli z województwa lubelskiego.

  • Szkolenie zdalne w czasie rzeczywistym obejmować będzie poniższe moduły:
  1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej – 5h
  2. Metodyka edukacji zdalnej – 5h
  3. Przegląd wybranych narzędzie edukacji zdalnej – 4h
  4. Zintegrowana Platforma Edukacyjna – 5h
  5. MS Teams – 5h
  6. Prawne aspekty edukacji zdalnej – 2h

Łącznie: 26h (4 sesje po 5h oraz 1 sesja 6h)

 

  • Działania doradczo-konsultacyjne w formie zdalnej realizowane będą w trakcie oraz po zakończeniu szkoleń z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników.

 

Zgłoszenie do projektu!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o przesłanie skanów dokumentów rekrutacyjnych

(Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3) na adres e-mail: nodn@processteam.pl

Dokumenty rekrutacyjne- do pobrania:

 

Numer projektu: POWR.02.10.00-00-0008/20

 

Wartość projektu: 140 838,74 zł

 

Wkład Europejskiego funduszu społecznego: 140 838,74 zł

 

KONTAKT:

NODN „ProcessTeam”

ProcessTeam Sp. z o.o.

ul. Górczewska 137

01-459 Warszawa

Tel. 22 350 50 04

E-mail: nodn@processteam.pl