Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl
Międzynarodowe akredytacje

Międzynarodowe akredytacje

PRINCE2®

Metodyka PRINCE2®  jest  najpowszechniej w Europie stosowanym podejściem do zarządzania projektami. Opierając się na najlepszych praktykach, dostarcza skuteczną i uniwersalną filozofię zarządczą dla przedsięwzięć o różnej skali i stopniu skomplikowania. Model procesowy PRINCE2® jest kompletnym przepisem na przeprowadzenie projektu, począwszy od przedprojektowej fazy przygotowawczej, poprzez jego inicjowanie i realizację, aż do zamknięcia przedsięwzięcia. PRINCE2 może być dostosowywany do potrzeb danego środowiska, dzięki czemu można go wdrożyć w każdej organizacji przy jednoczesnym uwzględnieniu jej kultury organizacyjnej.

Certyfikat PRINCE2® Practitioner jest jednym z najbardziej cenionych przez pracodawców zarówno w Polsce, jak i na świecie certyfikatów z zakresu zarządzania projektami. Znajomość i zrozumienie zagadnień omawianych podczas szkolenia PRINCE2® Practitioner jest potwierdzeniem profesjonalizmu Kierownika Projektu i jego gotowości do zarządzania dużymi projektami.

Doświadczony Kierownik Projektów, posiadające odpowiednie kwalifikacje w tym stosowne certyfikaty, na rynku polskim zarabia miesięcznie między 5 000 zł a 20 000 zł miesięcznie (w zależności od pracodawcy oraz wielkości, skomplikowania i specyfiki projektu).


AgilePM®

Agile Project Management – AgilePM® (zwinne zarządzanie projektami) jest coraz popularniejszą w Europie metodyką zarządzania projektami. AgilePM® jest podejściem, zapewniającym dużą elastyczność zarządzania przy jednoczesnym zachowaniu koncepcji projektu wymagającego standardów, ładu i przejrzystości zarządczej. AgilePM® funkcjonuje i dobrze się sprawdza obok bardziej formalnych podejść do zarządzania takimi jak PRINCE2® oraz dobrze uzupełnia się z procesami zarządzania jakością (np. ISO 9001 i CMMI). Metodyka AgilePM® umożliwia organizacjom uzyskanie korzyści ze zwinnego podejścia bez wprowadzania niepotrzebnego ryzyka. Daje gwarancje, że zwinne podejście staje się ustrukturyzowane i wyważone, zachowując to, co dobre w organizacji, wykorzystując istniejące dobre praktyki w obrębie zarządzania i realizacji projektu oraz odnosząc jednocześnie korzyści z bardziej elastycznego sposobu pracy.

Akcentuje przy tym samodzielność zespołu w podejmowaniu decyzji projektowych oraz umożliwia dostarczenie na czas produktu należytej jakości i dopasowanego do potrzeb Klienta.

AgilePM® oparty jest o metodykę DSDM® Atern® (Dynamic Systems Development Method) – jedno z najstarszych usystematyzowanych podejść typu Agile na świecie oraz posiada rozpoznawaną na całym świecie ścieżkę certyfikacyjną brytyjskiego podmiotu certyfikującego APM Group.


ITIL®

ITIL® jest źródłem najlepszej praktyki w zarządzaniu usługami. Wdrażany z sukcesem na całym świecie od ponad 20 lat. W ciągu tego czasu ewoluował od wyspecjalizowanego zestawu tematów związanych z zarządzaniem usługami do frameworku opartego na procesie, który obejmuje szerszy, całościowy cykl życia usługi. Niezależny od dostawcy, nienormatywny.
Poziom Foundation jest wstępnym poziomem certyfikacji ITIL® który oferuje podstawową znajomość kluczowych elementów, koncepcji i terminologii wykorzystywanych w cyklu życia usługi ITIL® z uwzględnieniem powiązań pomiędzy etapami cyklu życia usługi, procesami i ich wkładu do praktyk zarządzania usługami.


P3O®

P3O® pokazuje, jak przy pomocy Biur Portfeli, Programów i Projektów można w wydajny sposób zarządzać inwestycjami. Ukazuje różne modele P3O, czyli sprawdzone rozwiązania i sposoby dostosowania ich do konkretnych instytucji.

P3O® Foundation przedstawia modele biur, ulokowane w nich funkcje, a także prezentuje pryncypia efektywnego uzyskiwania wartości dodanej z inicjatyw wprowadzających zmiany i podkreśla rolę P3O w ich spełnieniu. Omawia również narzędzia, techniki oraz sposoby wdrożenia P3O w firmie. Ta gruntowna wiedza pozwala na zdanie egzaminu z danego poziomu szkolenia oraz daje gotowość do wdrożenia zmian we własnej organizacji.


M_o_R®

Zarządzanie ryzykiem to krytyczny czynnik sukcesu dla każdej organizacji. Rozważne podejmowanie ryzyka oraz innowacyjne podejścia do zarządzania biznesem i ofertą rynkową prowadzą wprost do wzrostu efektywności.

Metodyka pokazuje koncepcję leżące u podstaw zarządzania ryzykiem. Określa definicję oraz znaczenie ryzyka. Ukazuje zasady ładu korporacyjnego i kontroli wewnętrznej. Ryzyko jest stosowane w różnych sytuacjach, metodyka pokazuje gdzie i kiedy powinno być stosowane


MSP®

MSP® – Skuteczne Zarządzanie Programami to szkolenie dotyczące zarządzania zmianami biznesowymi z sektora publicznego i prywatnego. Poprzez programowe podejście wdrażane zmiany, na które składają się prowadzone przez organizację projekty, zarządzane są w sposób metodyczny i nastawiony na uzyskiwanie korzyści. Szkolenie MSP skutecznie pomaga w zbudowaniu środowiska programu, a następnie w utrzymaniu go, sposobach pracy z projektami i komunikacją ze zwierzchnictwem organizacji.