Adaptacja nowych pracowników

Adaptacja pracownika jest niezwykle ważnym procesem wprowadzenia nowo zatrudnionej osoby w szeregi organizacji i traktowana jest jako ostatni etap procesu rekrutacyjnego. Od niej w dużej mierze zależy poziom efektywności i motywacji nowego pracownika. Na szkoleniu zostanie przedstawiony m.in. skuteczny schemat komunikacyjny w procesie adaptacji, metody i techniki usprawniające jej proces.