AgilePM® Practitioner

AgilePM® Practitioner

(zarządzanie projektami)

Celem szkolenia jest zrozumienie oraz zdobycie umiejętności zastosowania ram podejścia zwinnego AgilePM® na poziomie zaawansowanym. Szkolenie zgłębia zagadnienia omówione na poziomie Foundation i pozwala spojrzeć na AgilePM z punktu widzenia Kierownika Projektu. Podczas szkolenia omawiane są szczegóły i techniki AgilePM® oraz realizowane są ćwiczenia oparte na case study umożliwiające praktyczne przygotowanie do egzaminu AgilePM® Practitioner. Szkolenie zakończone jest międzynarodowym egzaminem certyfikującym. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat AgilePM® Practitioner.

Trenerzy prowadzący

Łukasz Iwasieczko
Łukasz Kurzyna