Budowanie i zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem rozpoczyna się już od procesu rekrutacji i dobrania właściwych pracowników – zarówno pod kątem merytorycznym jak i osobowościowym. Odpowiednie techniki rekrutacji a następnie przywództwa w grupie, pozwolą na osiąganie wyznaczonych celów, zwiększenie efektywności oraz ciągły rozwój firmy. Szkolenie pozwoli poznać zasady funkcjonowania zespołu, udoskonalić umiejętności współpracy i skutecznej komunikacji, przybliży fazy rozwoju, a także niezbędne funkcje oraz skuteczne style dobrego lidera.