Budowanie sieci kontaktów międzyludzkich w biznesie – skuteczny networking

Networking oznacza reklamowanie siebie i swojej działalności poprzez osobiste komunikowanie się z tak dużą liczbą osób, jak to możliwe. Im większej liczbie osób opowiadasz o tym, co oferujesz, tym więcej możesz mieć zleceń poprzez polecenie i kontakty. Przedstawianie się, polecanie, rekomendowanie i reklama z „ust do ust” są najbardziej efektywnymi i najbardziej oszczędnymi metodami, poprzez które można zdobyć nowy biznes na wielu rynkach. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość samooceny pod względem typologii networkingu oraz będą mogli uzyskać informacje o różnych formach budowania relacji. Podczas szkolenia uczestnicy planują również własne akcje networkingowe tak, aby po szkoleniu dysponować gotowym planem działania na następne dni.