Certified Agile Process Owner (CAPO)®

Właściciel procesu (PO) jest osobą odpowiedzialną za wykonanie procesu i za zapewnienie, że proces dostarcza wartość dla jego interesariuszy. Właściciele procesów zarządzają wymaganiami interesariuszy procesu, przekładają te wymagania na cele wydajności procesów i nadzorują cały cykl projektowania i doskonalenia procesów. Ten dwudniowy kurs opisuje obowiązki właściciela procesu i zapewnia wiedzą potrzebną do nadzorowania projektowania, przeprojektowywania i doskonalenia procesów IT Service Management (ITSM); szczególnie w kontekście Agile Service Management. Uczestnicy uczą się, jak stosować zasady i praktyki Agile i Lean, aby wprowadzać „wystarczająco dobry” proces i jak stale dopasowywać wydajność procesu do nadrzędnych celów biznesowych.

Trener prowadzący

Łukasz Iwasieczko