Certified Agile Service Manager (CASM)®

Ten dwudniowy kurs stanowi wprowadzenie do Zwinnego Zarządzanie Usługami (Agile SM), zastosowania i integracji myślenia Agile w procesy zarządzania usługami i inicjatywy projektowania procesów. Myślenie Agile poprawia efektywność i wydajność IT, a także pozwala dostawcom IT nadal dostarczać wartość w obliczu zmieniających się wymagań.

Trener prowadzący

Łukasz Iwasieczko