Coaching w zarządzaniu 

Nowoczesna relacja szef-pracownik powinna opierać się na odpowiedniej współpracy prowokującej do myślenia, pobudzać kreatywność i inspirować do maksymalizacji osobistego i zawodowego potencjału. Nie może ograniczać się jedynie do wydawania poleceń i ich egzekwowania, a opierać na komunikacji ukierunkowanej na szukanie rozwiązań, najczęściej za pomocą trafnych pytań. Dzięki warsztatowi lider zespołu rozwinie swoje umiejętności w zarządzaniu, pozna priorytetowe zasady dotyczące coachingu  oraz techniki oddziaływania poprawiające relacje w zespole.