COBIT®5 Foundation

COBIT®5 Foundation

COBIT®5 to stosowana na całym świecie metodyka opisująca zasady ładu informatycznego i zarządzania IT w najnowszym, piątym wydaniu. COBIT® 5 wspiera kadrę zarządzającą i wykonawczą w definiowaniu oraz osiąganiu korzyści biznesowych i powiązanych z nimi celów IT. Dzięki zastosowaniu opisanych w metodyce zasad i czynników, możliwe jest efektywne budowanie, wdrażanie, ciągłe udoskonalanie i monitorowanie dobrych praktyk IT w zakresie nadzoru i zarządzania środowiskiem IT niezależnie od wielkości czy też charakterystyki organizacji. Zawarty w COBIT® 5 model oceny zdolności procesów (oparty na normie ISO/IEC 15504) może być wykorzystywany również w pracy audytorów. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat COBIT®5.

Trener prowadzący

Łukasz Kurzyna