Czas pracy w 2019

Prawidłowo wypełnione i uporządkowane dokumenty pracownicze, szczególnie w obszarze rozliczeń czasu pracy są bardzo ważne. Obowiązek ten wielokrotnie przysparza firmom kłopotów, chociażby podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.  Znajomość zagadnień regulacji czasu pracy pozwoli w sposób świadomy i odpowiedzialny zarówno wykonywać swoje obowiązki jak i zlecać je podwładnym.  Uczestnicy będą mogli zapoznać się z takimi aspektami jak planowanie czasu pracy, okresu odpoczynku dobowego i tygodniowego, wybór systemu czasu pracy. Pogłębią tematykę zasad obowiązujących w przepisach o czasie pracy, takich jak: godziny nadliczbowe, praca w dniu wolnym, przerwy w czasie pracy, czas pracy dla pracujących w nocy, rozliczenia czasu pracy i jego ewidencjonowanie.