Efektywne zarządzanie czasem pracy i zadaniami

Znajomość technik zarządzania czasem stanowi kluczową różnicę pomiędzy sukcesem a porażką. Dzieje się tak głównie dlatego, że „zarządzania czasem”  uczymy się od ludzi wokół nas, nieświadomie powielając szkodliwe nawyki innych. W czasie szkolenia pracujemy nad uświadomieniem sobie przyczyn własnych problemów z zarządzaniem czasem i koncentrujemy się na wypracowaniu nowych skutecznych rozwiązań.