Change Management™

Egzamin Change Management™ Foundation

Przygotowując się do przeprowadzenia zmian w organizacji należy zastanowić się nie tylko nad planem przeprowadzania tych zmian, jego etapami, ale przede wszystkim nad wielopoziomowością zachodzenia zmian. Wielu decydentów nie zdaje sobie nawet sprawy, że organizacja musi być gotowa na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym. Zazwyczaj skupiając się tylko na zmianie na poziomie organizacyjnym. Bez względu na poziom lub zakres zmiany organizacyjnej, ludzie bezpośrednio jej doświadczający są tak naprawdę najistotniejszym elementem zmian w organizacji. Program szkolenia zarządzanie zmianą obejmuje wszystkie aspekty wprowadzania zmian i daje narzędzia do skutecznego nią zarządzania.

Korzyścią płynącą z uczestnictwa w szkoleniu jest nie tylko zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej, dotyczącej realizacji, kontrolowania przebiegu oraz nadzorowania zmian ale również zrozumienie, jak można stworzyć spójne środowisko dla wdrażania zmian i kultury projektowej, jak i uświadomienie sobie znaczenia ról przywódców oraz wybranie odpowiedniego przywództwa w kontekście zmian w organizacji.