Egzamin ITIL® Foundation

ITIL® jest źródłem najlepszej praktyki w zarządzaniu usługami. Wdrażany z sukcesem na całym świecie od ponad 20 lat. W ciągu tego czasu ewoluował od wyspecjalizowanego zestawu tematów związanych z zarządzaniem usługami do frameworku opartego na procesie, który obejmuje szerszy, całościowy cykl życia usługi. Niezależny od dostawcy, nienormatywny.

Poziom Foundation jest wstępnym poziomem certyfikacji ITIL® który oferuje podstawową znajomość kluczowych elementów, koncepcji i terminologii wykorzystywanych w  cyklu życia usługi ITIL® z uwzględnieniem powiązań pomiędzy etapami cyklu życia usługi, procesami i ich wkładu do praktyk zarządzania usługami.