Inteligencja emocjonalna – zarządzanie emocjami i stresem

Inteligencja emocjonalna – zarządzanie emocjami i stresem to warsztat, który pokazuje jak skutecznie zarządzać swoimi emocjami, rozpoznawać swój potencjał i bariery osobiste. Koncentruje się na tym, by każdy biorący w nim udział przyjrzał się swoim mocnym stronom i świadomie korzystał z nich podczas kontaktów biznesowych oraz, aby dostrzegał swoje słabe punkty i na tej podstawie stworzył indywidualny plan rozwoju. Na szkoleniu nie pracujemy nad zmianą sposobu zachowania, lecz nad lepszym uświadomieniem sobie emocji oraz zachowań, których uczestnicy zazwyczaj doświadczają.