Motywowanie pozafinansowe

Motywacja jest niezbędnym i jednym z kluczowych czynników wzrostu efektywności pracy. Stanowi siłę napędową ludzkich zachowań i działań, układ bodźców, środków i warunków, które mają zachęcić pracowników do  angażowania  się w pracę i obowiązki służbowe. Pracownicy często cenią sobie dużo wyżej od motywatorów finansowych, uznanie przełożonych, dobrą komunikację w pracy i możliwości awansu. Gratyfikacje poza finansowe skuteczniej i szybciej integrują pracowników z zarządem firmy,  tworzą przyjacielską atmosferę oraz kształtują wizerunek firmy jako dbającej o własny personel.