Najnowsze zmiany w zakresie Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych – PIT, w 2019 r.

Najnowsze zmiany w zakresie Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych – PIT, w 2019 r. – Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej aktualnych zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, obowiązujących od 2018 roku. Nowe przepisy wchodzące w życie w 2018 roku dotyczące zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) takich jak zwiększenie kwoty zwolnienia z opodatkowania wydatków ponoszonych z funduszy socjalnych, nowe zasady naliczania 50%  kosztów uzyskania dla twórców, zwiększenie kwoty wolnej do opodatkowania, braku obowiązku sporządzania przez pracodawców PIT – 40 na wniosek pracowników. Na szkoleniu poruszone zostaną kwestie wątpliwe, dotyczące stosowania regulacji prawnych z zakresu  opodatkowania przychodów pracowników i współpracowników, ustalenia wartości nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników zgodnie z wyrokiem z dnia 8 lipca 2014 TK sygn. Akt. K 7/13 lub TK K/13, rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.