Najnowsze zmiany w zakresie Podatku od Towarów i Usług w 2019 r

Celem szkolenia jest przedstawienie nowych przepisy wchodzących w życie w 2019 roku w zakresie podatku od towarów i usług oraz planowanych kontroli podatkowych i metod ich przeprowadzania zgodnie z nowymi uprawnieniami organów podatkowych. Na szkoleniu poruszone zostaną kwestie dotyczące stosowania nowelizacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w tym zasad pełnej ewidencji VAT w formie elektronicznej, zasad zakupu i użytkowania nowych kas fiskalnych, stosowania podzielonej płatności, ograniczenia stosowania obniżonej stawki VAT, udostępnienia przez szefa KAS białej i czarnej listy podatników, działania systemu STIR w tym blokowania kont podatników. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.