Ocena pracowników

Ocena pracowników jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. Pozwala na monitorowanie, kontrolę pracy osób zatrudnionych w organizacji. Ułatwia powierzanie odpowiednich zadań. Dobrze dobrane kryteria i etapy oceniania pozwalają na pełne wykorzystanie zdolności pracowników dzięki ciągłemu poznawaniu ich kompetencji.  Szkolenie pozwoli uniknąć błędów popełnianych w ocenie pracownika, przeprowadzi przez wszystkie elementy, etapy i techniki oceny oraz wskaże korzyści wynikające z ocen pracowniczych. Pozwoli menedżerom na wykorzystanie zdolności pracowników przez rozpoznanie kompetencji i powierzenie odpowiednich zadań, tak aby wzrastała ich efektywność i zaangażowanie.