Ochrona danych osobowych (ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie w 2018 roku) – RODO

Stworzenie skutecznego systemu ochrony danych osobowych wymaga stałego podnoszenia wiedzy i świadomości osób, które odpowiedzialne są za przetwarzanie danych w organizacjach. W obliczu z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), które wejdzie w życie 25 maja 2018, aktualna wiedza o nadchodzących przepisach jest niezbędna.