Prawo autorskie freelancerów w branży IT – aspekty praktyczno-prawne

Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony praw autorskich dla osób realizujących projekty na zlecenie w branży IT. Warsztat pozwala uczestnikom na rozbudowanie kompetencji w sferze kooperacji z podmiotami zlecającymi im pracę. Uczestnicy nauczą się jak zminimalizować niebezpieczeństwo naruszenia ich praw autorskich. Po zakończonym kursie uczestnicy podniosą wydajność ekonomiczną swojej pracy, dzięki odpowiedniej eksploatacji praw autorskich.