Projektowanie i wdrażanie systemu oceny okresowej

Istotą oceny okresowej pracowników jest m.in. poprawienie efektywności pracy, kształtowanie postaw i zachowań pracowników. Ułatwia ustalanie ścieżek kariery, planowanie zatrudnienia czy modelowanie wysokości wynagrodzenia. Stanowi także sposób na motywowanie podwładnych. Szkolenie rozwinie umiejętności wykorzystania metod i rodzajów ocen okresowych, nakreśli ich cele oraz pozwoli uniknąć błędów przy ich diagnozie.