Prowadzenie rozmów oceniających i motywujących

Do przeprowadzenia profesjonalnej rozmowy oceniającej lub motywującej potrzebna jest odpowiednia umiejętność komunikacji interpersonalnej. Dobrze przeprowadzona ocena przyczynia się do rozwoju kompetencji pracownika i jest skutecznym narzędziem motywowania pracowników. Pozwala na zwiększenie jakości i wydajności pracy. Szkolenie pozwoli zwiększyć umiejętności motywowania, oceniania i komunikacji.