Prowadzenie rozmów zwalniających

Redukcja zatrudnienia pracowników nie należy do najłatwiejszych i najprzyjemniejszych obowiązków menadżerów. Muszą oni radzić sobie z emocjami pojawiającymi się podczas rozmów zwalniających. To w jaki sposób zostaną przeprowadzone wpłynie na kształtowanie wizerunku pracodawcy. Szkolenie przedstawi najlepsze praktyki i zasady odbywania rozmów redukcyjnych, pozwoli ograniczyć kłopotliwe sytuacje pojawiające się w ich trakcie m.in. dzięki odpowiednim technikom i doskonaleniu wiedzy na temat ich prowadzenia.