Psychologia sprzedaży, czyli zwiększenie efektywności sprzedawcy

Znajomość zasad psychologii sprzedaży  to konkretne narzędzie wspomagające pracowników sprzedaży i obsługi klienta w ich pracy. Poznanie pobudek, jakimi kierują się klienci podejmując decyzje o zakupie produktu pozwala dostosować ofertę i sposób jej prezentacji do oczekiwań konkretnego klienta. Uczestnicy szkolenia w praktyczny sposób poznają psychologiczne reguły wpływu na ludzi, motywowania klientów i zachęcania do zakupu, skuteczną argumentację, wiedzę o potrzebach, motywach dokonywania zakupu i typach osobowości klientów. Zaprezentujemy w formie interaktywnych warsztatów z uczestnikami tych szkoleń, jakie techniki perswazyjne najlepiej działają na jakie typy osobowości i jak dobrać odpowiednią strategię nakłaniania do charakteru klienta i typu produktu.