SCRUM 

Szkolenie daje solidne podstawy dotyczące wiedzy na temat zasad i najlepszych praktyk oraz jest dobrą propozycją dla osób rozpoczynających przygodę ze SCRUM. Prowadzone jest przez Trenera, który ma praktyczne doświadczenie w pracy jako Scrum Master współpracujący z wieloma zespołami Scrumowymi w zróżnicowanym środowisku organizacyjnym. Szkolenie rozpoczyna się wprowadzeniem uczestników do świata Agile, wyjaśniając najważniejsze kwestie podejścia zwinnego, a także – w odniesieniu do podejścia tradycyjnego. Podczas szkolenia zostaną omówione najważniejsze elementy SCRUM, takie jak: role, zdarzenia, artefakty oraz reguły je łączące. Daje ono podstawowe zrozumienie iteracyjnego i przyrostowego wytwarzania złożonych produktów. Szkolenie obejmuje wiedzę z zakresu planowania, szacowania i ustalania priorytetów za pomocą najpopularniejszych metod wykorzystywanych w SCRUM.