Self – Management klucz do sukcesu zawodowego

Nikt nie jest w stanie lepiej wykorzystać naszego potencjału niż my sami. By jednak móc z niego w pełni korzystać należy odpowiednio kierować swoim rozwojem osobistym, określić cele i zwalczać bariery uniemożliwiające zmiany dotychczasowych zachowań. Kluczem jest m.in. odpowiednia mobilizacja, motywacja, prawidłowe zarządzanie czasem. Szkolenie pozwoli odkryć nowe horyzonty własnego potencjału, aby skutecznie rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności i atuty.