Skuteczna komunikacja menedżera/właściciela z zespołem

Umiejętność odpowiedniego formułowania i przekazywania informacji jest kluczem do sukcesu każdego menadżera. Muszą wzmacniać postawy pracowników, motywować ich do zwiększonej efektywności działania oraz budować autorytet lidera. Szkolenie pozwoli pokonywać bariery komunikacyjne, rozwiązywać problemy w zespole, dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi komunikacyjnych. Wskaże również właściwe techniki oddziaływające na komunikację, opisując jej cechy i style, co wpłynie bezpośrednio na zwiększenie efektywności pracy zespołu.