Skuteczna komunikacja – sztuka porozumiewania się  

Warsztat obejmuje szereg zagadnień dotyczących komunikacji interpersonalnej, zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące rozumienia i rozwiązywania konfliktów spowodowanych zakłóceniami w komunikacji. W głównej mierze koncentruje się na ćwiczeniach związanych z precyzją oraz zrozumiałością przekazu. Ukazuje siłę wpływania na innych poprzez umiejętne dostosowanie komunikatu do odbiorcy. Warsztat ma formę interaktywną. Treści teoretyczne prezentowane są w sposób zróżnicowany, wspierany ćwiczeniami i scenkami, co ułatwia uczestnikom zapamiętywanie i uczenie się.