Skuteczne techniki negocjacji handlowych

W pojęciu negocjacje zawiera się jedna z najważniejszych umiejętności współczesnego menadżera, handlowca, człowieka biznesu – umiejętność sprawnego „załatwiania” interesów. W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się ze skutecznymi strategiami negocjacyjnymi, nauczą się jak zamieniać opór we współpracę oraz poznają, jak prawa psychologii ułatwiają skuteczne rozmowy jak i uporządkują wiedzę z obszaru negocjacji ze szczególnym uwzględnieniem stylu i technik komunikacyjnych. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli jak lepiej i sprawniej zawierać transakcje handlowe oraz jak maksymalizować swoje sukcesy zawodowe.