Nowe mechanizmy należytej staranności i weryfikacji poprawności rozliczeń VAT a split payment i JPK od lipca 2018r.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom pełnej wiedzy na temat split payment w VAT, zasad funkcjonowania modelu płatności oraz planach MF na wprowadzenie tej formuły płatności jako obowiązkowej dla branż wrażliwych od 2019 roku.  Zaprezentowane zostaną zasady księgowania operacji na rachunkach bankowych przy zastosowaniu split payment oraz przedstawiony wpływ split payment na ustawę o rachunkowości i przygotowanie sprawozdania finansowego.