Certified Local Change Agent Logo

Certified Local Change Agent

Certyfikowani lokalni agenci zmian (CLCA) odgrywają ważną rolę wspierającą podczas transformacji całej organizacji. Rozumieją podstawowe zasady i podejścia, które zachęcają ludzi do zmiany.

CLCA pomagają organizacjom w dostosowaniu działań całej siły roboczej do zaimplementowanej zmiany.

CLCA nie musi pełnić dedykowanej roli – certyfikowane osoby zazwyczaj kontynuują swoje działania w ramach swojego stanowiska, a jednocześnie wnoszą swój wkład jako nieoceniony członek inicjatyw zmian organizacyjnych.

Trenerzy prowadzący