ITIL® Foundation

(zarządzanie usługami)

ITIL® jest źródłem najlepszej praktyki w zarządzaniu usługami. Wdrażany z sukcesem na całym świecie od ponad 20 lat. W ciągu tego czasu ewoluował, od wyspecjalizowanego zestawu tematów związanych z zarządzaniem usługami, do frameworku opartego na procesie, który obejmuje szerszy, całościowy cykl życia usługi. Niezależny od dostawcy, nienormatywny.

Poziom Foundation jest wstępnym poziomem certyfikacji ITIL®, który oferuje podstawową znajomość kluczowych elementów, koncepcji i terminologii wykorzystywanych w cyklu życia usługi ITIL® z uwzględnieniem powiązań pomiędzy etapami cyklu życia usługi, procesami i ich wkładu do praktyk zarządzania usługami.

Trenerzy prowadzący

Łukasz Iwasieczko