M_o_R® Foundation

(zarządzanie ryzykiem)


M_o_R® jest standardem w zakresie zarządzania ryzykiem, cechującym się całościowym i wieloaspektowym podejściem. Zarządzanie ryzykiem to krytyczny czynnik sukcesu dla każdej organizacji. Rozważne podejmowanie ryzyka oraz innowacyjne podejścia do zarządzania biznesem i ofertą rynkową prowadzą wprost do wzrostu efektywności.

Niniejsze szkolenie prezentuje zasady podejmowania decyzji dotyczących ryzyka w czterech kluczowych perspektywach każdej organizacji a konkretnie w perspektywie strategicznej, operacyjnej, programów i projektów. Dzięki temu holistycznemu podejściu wszystkie kluczowe zagrożenia i okazje są identyfikowane i oceniane nie tylko np. w konkretnym projekcie, ale również na styku projektu np. z działalnością związaną z produkcją.

Szkolenie powinno stać się wartościową bazą wyjściową do wyzwolenia innowacyjności i umożliwienia przyjęcie solidnego podejścia do zarządzania ryzykiem.

Trener prowadzący

Cezary Paprocki, akredytowany trener