MSP® Foundation

MSP® – Skuteczne Zarządzanie Programami to szkolenie dotyczące zarządzania zmianami biznesowymi z sektora publicznego i prywatnego. Poprzez programowe podejście wdrażane zmiany, na które składają się prowadzone przez organizację projekty, zarządzane są w sposób metodyczny i nastawiony na uzyskiwanie korzyści. Szkolenie MSP skutecznie pomaga w zbudowaniu środowiska programu, a następnie w utrzymaniu go, sposobach pracy z projektami i komunikacją ze zwierzchnictwem organizacji.

MSP® Foundation uczy jak rozpoznawać projekty, które składają się na program, jak przygotować program oraz jak nim zarządzać. Omówione w trakcie szkolenia pryncypia, procesy i tematy pozwalają uzyskać niezbędną wiedzę potrzebną do zdania egzaminu na poziomie Foundation.

Trenerzy prowadzący

Hubert Ochmański, akredytowany trener