P3O® Foundation

P3O® pokazuje, jak przy pomocy Biur Portfeli, Programów i Projektów można w wydajny sposób zarządzać inwestycjami. Ukazuje różne modele P3O, czyli sprawdzone rozwiązania i sposoby dostosowania ich do konkretnych instytucji.

P3O® Foundation przedstawia modele biur, ulokowane w nich funkcje, a także prezentuje pryncypia efektywnego uzyskiwania wartości dodanej z inicjatyw wprowadzających zmiany i podkreśla rolę P3O w ich spełnieniu. Omawia również narzędzia, techniki oraz sposoby wdrożenia P3O w firmie. Ta gruntowna wiedza pozwala na zdanie egzaminu z danego poziomu szkolenia oraz daje gotowość do wdrożenia zmian we własnej organizacji.

Trenerzy prowadzący

Michał Sawecki, akredytowany trener
Cezary Paprocki, akredytowany trener