PRINCE2® Practitioner

PRINCE2® Practitioner i certyfikat jaki otrzymywany jest po egzaminie, jest jednym z najbardziej cenionych przez pracodawców zarówno w Polsce, jak i na świecie certyfikatów z zakresu zarządzania projektami.

Celem szkolenia jest zrozumienie metodyki PRINCE2® na poziomie zaawansowanym oraz zdobycie umiejętności jej praktycznego zastosowania. Szkolenie ma postać warsztatu przygotowującego do egzaminu PRINCE2® Practitioner. Podczas szkolenia prowadzona jest praca na dwóch studiach przypadku stanowiących próbne egzaminy. Szkolenie zakończone jest międzynarodowym egzaminem certyfikującym.

Trenerzy prowadzący

Cezary Paprocki, akredytowany trener
Hubert Ochmański, akredytowany trener
Michał Sawecki, akredytowany trener