Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych

Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych: w czasie szkolenia rozwijamy kompetencje z zakresu świadomego kreowania wizerunku oraz komunikacji z audytorium. Omówione zostaną zasady przygotowania się do wystąpień oraz techniki radzenia sobie z tremą. Warsztat szkoleniowy porusza wszystkie etapy procesu prezentacji i wystąpień publicznych: począwszy od przygotowania wystąpienia, przez przyciągające rozpoczęcie, atrakcyjne rozwinięcie i mocne zakończenie. Szkolenie pokazuje możliwości i daje efektywne narzędzia do prezentacji stanowiska, negocjacji, odpowiadania na pytania, panowania nad poziomem uwagi i koncentracji uczestników.