Techniki szybkiego zapamiętywania

Dobra pamięć oznacza oszczędność czasu, większe zaufanie u innych oraz do siebie samego. Wpływa na większy spokój, optymizm, jak i pewność siebie. Dzięki szkoleniu i ćwiczeniom przeprowadzonym w trakcie dowiesz się jak uczyć się szybciej i zapamiętywać więcej. Uczestnicy szkolenia poznają zasady działania pamięci, nauczą się stosowania Łańcuchowej Metody Skojarzeń, a także stosowania różnego rodzaju Zakładek Pamięciowych, dzięki którym zwiększą swoją wiedzę oraz podwyższą swój współczynnik inteligencji. W procesie przyspieszonego uczenia się przyswajamy wiedzę w stanie relaksacji, a jednocześnie dużej koncentracji i otwartości umysłu. Dzięki technikom zaprezentowanym na szkoleniu będziesz zapamiętywał to, co chcesz, w czasie znacznie krótszym, niż to robiłeś dotychczas.