Uprawnienia rodzicielskie w 2019 roku.  

W związku z  narodzinami dziecka Kodeks Pracy przyznaje rodzicom prawo do skorzystania z urlopu na czas sprawowania nad nim opieki. Z przepisów, które  obowiązują w 2018 roku, wynika iż można przeznaczyć na nią 12 miesięcy. Na ten czas składają się urlop macierzyński i rodzicielski, które razem wynoszą aż 52 tygodnie. Co więcej, można dzielić je wraz z ojcem dziecka. Szkolenie pokaże jak  wygląda ten podział w praktyce, przedstawi możliwości urlopowe z jakich mogą skorzystać zarówno matki jak i ojcowie.