Work-life balance, czyli jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu

Koncepcja work-life balance to nic innego jak odnalezienie i zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym. Nie oznacza ona jednak równego podziału czasu wolnego i pracy, a zachowanie balansu pomiędzy tymi strefami życia. Nieodpowiednie stosowana prowadzi do wypalenia zawodowego. Szkolenie pozwoli poznać etapy, przyczyny i rodzaje wypalenia zawodowego, tak aby opanować umiejętności jego zapobiegania.