Wywieranie wpływu, perswazja i obrona przed manipulacją

Techniki wywierania wpływu mogą przyjmować wiele różnych postaci. W każdej rozmowie jesteśmy poddani na  ich działania. Sami wielokrotnie używamy perswazji, aby przekonać do własnych racji i osiągnąć zamierzone cele. Szkolenie pozwoli nabyć umiejętności skutecznej obrony przed manipulacjami, wywierania wpływu na innych poprzez odpowiednią komunikację i negocjacje.