Zarządzanie pakietem Google Apps for Work – G Suite

Szkolenie obejmuje naukę obsługi szerokiej gamy aplikacji internetowych wchodzących w skład pakietu Google Apps for Work (Gmail, Dokumenty Google, Google+, itd.), które działają w tzw. „Chmurze”. Tematy poruszone w trakcie szkolenia będą obejmowały praktyczne aspekty używania aplikacji, co ma na celu ułatwienie pracy w zespole oraz zwiększenie jego produktywności.