Zarządzanie zespołem oraz motywowanie pracowników

Zarządzanie zespołem oraz motywowanie pracowników jest procesem dynamicznym i wymaga odpowiednich kompetencji od menadżera. Musi umieć wydobywać z pracowników ich najlepsze cechy pozwalające na osiąganie założonych celów. Inspirować do  działania, ułatwiać współpracę zespołu oraz nieustannie podnosić jego efektywność.  Wszystko to ułatwia odpowiednio dobrana i prowadzona motywacja, zawarta niejednokrotnie w niepozornych, codziennych czynnościach. Szkolenie pozwoli zwiększyć umiejętności odpowiedniego prowadzenia zespołu, poznać rodzaje motywacji i jej skuteczne wykorzystanie.