Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

E-nauczyciel II

 

„E-nauczyciel II”– II edycja przedsięwzięcia grantowego

w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

 

Nabór otwarty! Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o przesłanie skanów dokumentów rekrutacyjnych

(Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3) na adres e-mail: nodn@processteam.pl

 

Dokumenty rekrutacyjne – do pobrania:

 

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „ProcessTeam” zaprasza wszystkich nauczycieli z obszaru całej Polski do udziału w bezpłatnym szkoleniu zdalnym „E-nauczyciel II” w ramach grantu Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Projekt grantowy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

 

Ważne!

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które nie brały udziału w I i II fazie projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

 

Cel przedsięwzięcia grantowego: podniesienie jakości doskonalenia i udzielenie wsparcia nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach.

Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli.

 

Czas realizacji przedsięwzięcia: marzec 2023 r. – czerwiec 2023 r.

Zasięg przedsięwzięcia grantowego: ogólnopolski

Grupa docelowa: nauczyciele szkół i przedszkoli na różnych etapach edukacyjnych i w zakresie różnych obszarów kształcenia.

Planowane efekty: Rozwinięcie kompetencji w zakresie edukacji zdalnej u nauczycieli szkół i przedszkoli.

Szkolenie zdalne w czasie rzeczywistym obejmować będzie poniższe moduły:

 1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej – 5h
 2. Metodyka edukacji zdalnej – 5h
 3. Przegląd wybranych narzędzie edukacji zdalnej – 4h
 4. Zintegrowana Platforma Edukacyjna – 5h
 5. MS Teams – 5h
 6. Prawne aspekty edukacji zdalnej – 2h

 

Łącznie: 26h (4 sesje po 5h oraz 1 sesja 6h

 

 • Działania doradczo-konsultacyjne w formie zdalnej realizowane będą w trakcie oraz po zakończeniu szkoleń z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników.

 

Numer projektu: POWR.02.10.00-00-0008/2

Wartość projektu: 195 685,00 zł

Wkład Europejskiego funduszu społecznego: 195 685,00 zł

 

KONTAKT:

NODN „ProcessTeam”

ProcessTeam Sp. z o.o.

ul. Górczewska 137

01-459 Warszawa

Tel. 22 350 50 04

E-mail: nodn@processteam.pl

 

 

 

NODN „ProcessTeam” ogłasza zamknięcie naboru do projektu „Wsparcie PD i BP w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”   

Regulamin projektu, dokumenty rekrutacyjne oraz informacja o zgłoszeniu do projektu znajdują się poniżej.

*Nabór do projektu będzie trwał maksymalnie 14 dni kalendarzowych lub do wyczerpania limitu miejsc.

I Runda – 09.03-22.03.2022* – zamknięta

II Runda – 23.03-05.04.2022*– zamknięta

III Runda – 06.04-19.04.2022* – zamknięta

IV Runda – 20.04-03.05.2022* – zamknięta

V Runda – 04.05-17.05.2022* – zamknięta

                                 

 

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia

Nauczycieli „ProcessTeam”

 

 

E-nauczyciel”- przedsięwzięcie grantowe

w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „ProcessTeam” zaprasza wszystkich nauczycieli z województwa lubelskiego                  do udziału w bezpłatnym szkoleniu „E-nauczyciel” w ramach grantu Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Projekt grantowy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

 

Cel przedsięwzięcia grantowego: podniesienie jakości doskonalenia i udzielenie wsparcia nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach.

Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli.

 

Czas realizacji przedsięwzięcia: grudzień 2021 r. – kwiecień 2022 r.

Zasięg przedsięwzięcia grantowego: województwo lubelskie.

Grupa docelowa: nauczyciele szkół i przedszkoli na różnych etapach edukacyjnych i w zakresie różnych obszarów kształcenia,                   z województwa lubelskiego.

Planowane efekty: Rozwinięcie kompetencji w zakresie edukacji zdalnej u nauczycieli szkół i przedszkoli z województwa lubelskiego.

 • Szkolenie zdalne w czasie rzeczywistym obejmować będzie poniższe moduły:
 1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej – 5h
 2. Metodyka edukacji zdalnej – 5h
 3. Przegląd wybranych narzędzie edukacji zdalnej – 4h
 4. Zintegrowana Platforma Edukacyjna – 5h
 5. MS Teams – 5h
 6. Prawne aspekty edukacji zdalnej – 2h

Łącznie: 26h (4 sesje po 5h oraz 1 sesja 6h)

 

 • Działania doradczo-konsultacyjne w formie zdalnej realizowane będą w trakcie oraz po zakończeniu szkoleń                                       z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników.

        

Zgłoszenie do projektu!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o przesłanie skanów dokumentów rekrutacyjnych

(Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3) na adres e-mail: nodn@processteam.pl

 

Dokumenty rekrutacyjne – do pobrania:

 

Numer projektu: POWR.02.10.00-00-0008/20

 

Wartość projektu: 140 838,74 zł

 

Wkład Europejskiego funduszu społecznego: 140 838,74 zł

 

KONTAKT:

NODN „ProcessTeam”

ProcessTeam Sp. z o.o.

ul. Górczewska 137

01-459 Warszawa

Tel. 22 350 50 04

E-mail: nodn@processteam.pl