Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

„Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego”-projekt zakończony

Projekt „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego” współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany był do:
• dyrektorów,
• wicedyrektorów,
• kierowników zespołów przedmiotowych,
• kierowników świetlic szkolnych z szkół/ przedszkoli/ placówek
z terenu województwa małopolskiego, w tym min. 344 osoby pracujące na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

W ramach Projektu:

  1. Do końca 05.2019 r. min. 688 osób (w tym 585 kobiet i 103 mężczyzn) zostało objętych wsparciem tj. dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy zespołów przedmiotowych oraz kierownicy świetlic szkolnych ze szkół/przedszkoli/placówek z terenu województwa małopolskiego, podnieśli kompetencje w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju, kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

 

  1. Do końca 01.2020 r. w min. 688 szkołach/przedszkolach z terenu województwa małopolskiego, wdrożony został kompleksowy system wspomagania placówki w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego , właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
    W ramach Projektu przeprowadzono szkolenia dotyczące podniesienia kompetencji/wzmocnienia umiejętności przywódczych kadry kierowniczej szkół/przedszkoli/placówek z województwa małopolskiego, w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

 

W ramach Projektu przeprowadzono szkolenia dotyczące podniesienia kompetencji/wzmocnienia umiejętności przywódczych kadry kierowniczej szkół/przedszkoli/placówek z województwa małopolskiego, w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

 

Projekt zakończony.