Zarządzanie ryzykiem to krytyczny czynnik sukcesu dla każdej organizacji. Rozważne podejmowanie ryzyka oraz innowacyjne podejścia do zarządzania biznesem i ofertą rynkową prowadzą wprost do wzrostu efektywności.

Metodyka pokazuje koncepcję leżące u podstaw zarządzania ryzykiem. Określa definicję oraz znaczenie ryzyka. Ukazuje zasady ładu korporacyjnego i kontroli wewnętrznej. Ryzyko jest stosowane w różnych sytuacjach, metodyka pokazuje gdzie i kiedy powinno być stosowane.