Metodyka PRINCE2®  jest  najpowszechniej w Europie stosowanym podejściem do zarządzania projektami. Opierając się na najlepszych praktykach, dostarcza skuteczną i uniwersalną filozofię zarządczą dla przedsięwzięć o różnej skali i stopniu skomplikowania. Model procesowy PRINCE2® jest kompletnym przepisem na przeprowadzenie projektu począwszy od przedprojektowej fazy przygotowawczej, poprzez jego inicjowanie i realizację, aż do zamknięcia przedsięwzięcia. PRINCE2 może być dostosowywany do potrzeb danego środowiska, dzięki czemu można go wdrożyć w każdej organizacji przy jednoczesnym uwzględnieniu jej kultury organizacyjnej.

Certyfikat PRINCE2® Practitioner jest jednym z najbardziej cenionych przez pracodawców zarówno w Polsce jak i na świecie certyfikatów z zakresu zarządzania projektami. Znajomość i zrozumienie zagadnień omawianych podczas szkolenia PRINCE2® Practitioner jest potwierdzeniem profesjonalizmu Kierownika Projektu i jego gotowości do zarządzania dużymi projektami.

Doświadczony Kierownik Projektów, posiadające odpowiednie kwalifikacje w tym stosowne certyfikaty, na rynku polskim zarabia miesięcznie między 5 000 zł a 20 000 zł miesięcznie (w zależności od pracodawcy oraz wielkości, skomplikowania i specyfiki projektu).