+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Szkolenia dofinansowane z Unii Europejskiej

O możliwym dofinansowaniu szkoleń i rozwoju zawodowego ze środków Unii Europejskiej, podziale i wysokości pisaliśmy już TUTAJ. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić Państwu 4 pakiety szkoleń, dla których można uzyskać aż do 100% dofinansowania z funduszy europejskich. Jedyne wymogi, jakie muszą spełniać kandydaci do otrzymania takiego wsparcia to:

  • wiek powyżej 18 lat z wykształceniem co najwyżej średnim lub powyżej 50 roku życia bez względu na poziom wykształcenia,
  • osoby nieprowadzące działalności gospodarczej,
  • osoby, które mieszkają, uczą się lub pracują na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

I – Zarządzanie Projektami

Pierwsze z czterech dostępnych szkoleń to ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. W dążeniu do kolejnych etapów kariery kluczowe jest zapoznanie się z podstawowymi zasadami zarządzania projektami oraz ich zwinnym i praktycznym zastosowaniem. Coraz więcej osób uważa te umiejętności za fundament samorealizacji w pracy oraz wykorzystuje je w życiu codziennym. Z zarządzaniem projektami mamy już do czynienia już w trakcie studiów realizując projekty uczelniane, jak również podczas pracy.

Na szkoleniu omawiane są dwie metodyki: PRINCE2® oraz AgilePM®.

PRINCE2® od ponad dwóch dekad jest jednym z najpowszechniej stosowanych na świecie podejść do zarządzania projektami. Koncepcja zarządzania przedsięwzięciami w formule projektowej z kolei stała się standardem niemal w każdej dziedzinie, niezależnie od branży czy sektora działalności. Sposób prezentacji PRINCE2® jest na tyle przystępny i przemyślany, że nawet osoby bez praktycznego doświadczenia w pracy przy projektach, po zapoznaniu się z metodyką mogą być w stanie wypełniać skutecznie obowiązki członka zespołu projektowego.

Agile Project Management – AgilePM® (zwinne zarządzanie projektami) jest coraz popularniejszą w Europie metodyką zarządzania projektami. AgilePM® jest podejściem, zapewniającym dużą elastyczność zarządzania przy jednoczesnym zachowaniu koncepcji projektu wymagającego standardów, ładu i przejrzystości zarządczej.

Podejście zwinne AgilePM® zyskuje coraz większą popularność w firmach ze względu na coraz większą zmienność rynku i wymagań klienta, co zmusza do bardziej elastycznego dostosowania się do potrzeb biznesu aniżeli pozwalają metodyki tradycyjne.

Szkolenie obejmuje dwa weekendowe moduły składające się z:

  • 3-dniowe szkolenie PRINCE2® Fundation + egzamin akredytowany
  • 3-dniowe szkolenie AgilePM® Foundation + egzamin akredytowany

Szkolenie kończy się akredytowanym egzaminem pozwalającym zdobyć międzynarodowy certyfikat potwierdzający wiedzę na poziomie Foundation, który będzie cennym wpisem w CV i realnym narzędziem w zdobyciu pracy na stanowisku Kierownika Projektu.

II – Zarządzanie zmianą i ryzykiem

Drugim pakietem szkoleń, które oferujemy jest ZARZĄDZANIE ZMIANĄ I RYZYKIEM. Zmiany i ryzyko są nierozłącznym elementem każdej organizacji czy przedsiębiorstwa, niezależnie od ich wielkości. Aby przyniosły wymierne korzyści, należy umiejętnie nimi zarządzać. Program szkolenia obejmuje wszystkie aspekty przeprowadzania zmian i daje narzędzia do skutecznego zarządzania nimi.

W obszarze zarządzania zmianą i ryzykiem największe znaczenie mają dwie metodyki:

Change management™ – Przygotowując się do przeprowadzenia zmian w organizacji, należy zastanowić się nie tylko nad planem przeprowadzania tych zmian, jego etapami, ale przede wszystkim nad wielopoziomowością zachodzenia zmian. Wielu decydentów nie zdaje sobie nawet sprawy, że organizacja musi być gotowa na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym. Zazwyczaj skupiając się tylko na zmianie na poziomie organizacyjnym. Bez względu na poziom lub zakres zmiany organizacyjnej, ludzie bezpośrednio jej doświadczający są tak naprawdę najistotniejszym elementem zmian w organizacji. Program szkolenia zarządzanie zmianą obejmuje wszystkie aspekty wprowadzania zmian i daje narzędzia do skutecznego nią zarządzania.

M_o_R® – jest standardem w zakresie zarządzania ryzykiem, cechującym się całościowym i wieloaspektowym podejściem. Zarządzanie ryzykiem to krytyczny czynnik sukcesu dla każdej organizacji. Rozważne podejmowanie ryzyka oraz innowacyjne podejścia do zarządzania biznesem i ofertą rynkową prowadzą wprost do wzrostu efektywności.

Szkolenie obejmuje dwa weekendowe moduły składające się z:

  • 3-dniowe szkolenie Change Management TM Foundation + egzamin akredytowany.
  • 3-dniowe szkolenie M_o_R® Foundation + egzamin akredytowany

Szkolenie kończy się akredytowanym egzaminem pozwalającym zdobyć międzynarodowy certyfikat potwierdzający wiedzę na poziomie Foundation, który będzie cennym wpisem w CV i realnym narzędziem podnoszącym świadomość zmian i podejmowanego ryzyka w organizacji.

III – Marketing internetowy i narzędzia Google

Kolejny pakiet weekendowy obejmuje naukę obsługi gamy aplikacji internetowych wchodzących w skład pakietu Google Apps for Work. Podczas szkolenia zostaną także poruszone zagadnienia związane z optymalizacją strony internetowej dotyczące praktycznych narzędzi ułatwiających pozycjonowanie.

Zarządzanie pakietem Google Apps for Work – G Suite – Szkolenie obejmuje naukę obsługi szerokiej gamy aplikacji internetowych wchodzących w skład pakietu Google Apps for Work (Gmail, Dokumenty Google, Google+, itd.), które działają w tzw. „Chmurze”. Tematy poruszone w trakcie szkolenia będą obejmowały praktyczne aspekty używania aplikacji, co ma na celu ułatwienie pracy w zespole oraz zwiększenie jego produktywności.

Optymalizacja stron internetowych w oparciu o narzędzia informatyczne – Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia związane z optymalizacją strony internetowej. Omawiane tematy będą dotyczyć praktycznych narzędzi ułatwiających w pozycjonowanie: Google AdWords, analizę wyników: Analytics oraz samego pozycjonowania: doboru fraz, pisania publikacji, optymalizacji technicznej oraz monitoringu rezultatów.

Szkolenie obejmuje dwa weekendowe moduły składające się z:

  • 3-dniowe szkolenie Zarządzanie pakietem Google Apps for Work – G Suite + egzamin.
  • 3-dniowe szkolenie Optymalizacja stron internetowych w oparciu o narzędzia informatyczne + egzamin.

Szkolenie kończy się egzaminami wewnętrznymi potwierdzającymi nabytą wiedzę i umiejętności, dzięki którym uczestnik znacznie łatwiej będzie mógł znaleźć pracę na stale rozwijającym się rynku IT.

IV – Zarządzanie informacją w pracy biurowej – Microsoft SharePoint

Czwartą programem szkolenia, z którego można skorzystać w ramach dofinansowania, jest zarządzania informacją w oparciu o narzędzia informatyczne. Szkolenie przedstawia pełny potencjał wielozadaniowej platformy Microsoft SharePoint. Dzięki temu uczestnik nabywa umiejętności tworzenia i zarządzania dokumentami.

MS SharePoint – Zarządzanie informacją w biurze oznacza dobrą komunikację, przepływ informacji, rozwiązywanie problemów i nieporozumień oraz ułatwienie organizacji i zarządzania sobą w czasie. To także analizowanie, dostarczanie informacji w odpowiedniej formie i jakości, które zaspokajają potrzeby konkretnych ludzi, działów organizacji. Wszystko to umożliwia wielozadaniowa platforma Microsoft SharePoint, pozwalająca na współpracę i zarządzanie obiegiem dokumentów.

Szkolenie obejmuje dwa weekendowe moduły składające się z:

  • 2x 3-dniowe szkolenie SharePoint + egzamin

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym potwierdzającym nabytą wiedzę i umiejętności, dzięki którym zwiększy się wydajność pracy zespołu oraz zarządzanie obiegiem dokumentów.

Zachęcamy do udziału w prezentowanych szkoleniach i zapraszamy do rejestracji.

Pozdrawiamy,
Zespół ProcessTeam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *