Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl
ITIL®4 Foundation

Terminarz szkoleń

Kategoria

+

Certyfikacja

Termin


Miasto

Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych

Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych: w czasie szkolenia rozwijamy kompetencje z zakresu świadomego kreowania wizerunku oraz komunikacji z audytorium.

09 10 2021 - 10 10 2021

Microsoft Office VBA

Szkolenie uzupełniające podstawy wiedzy z zakresu Visual Basic for Application dla Microsoft Excel, zalecane dla osób, które do tej pory używały Excela na poziomie średniozaawansowanym.

PRINCE2® Practitioner

PRINCE2® Practitioner jest jednym z najbardziej cenionych przez pracodawców zarówno w Polsce, jak i na świecie certyfikatów z zakresu zarządzania projektami.

21 08 2021 - 22 08 2021
23 10 2021 - 24 10 2021
18 12 2021 - 19 12 2021

PRINCE2® Foundation 5th

PRINCE2® Foundation daje optymalną podstawę do realizacji wszelakich projektów w organizacjach oraz instytucjach o dowolnej wielkości i branży.

MSP® Foundation

MSP® – Skuteczne Zarządzanie Programami to szkolenie dotyczące zarządzania zmianami biznesowymi z sektora publicznego i prywatnego.

03 09 2021 - 05 09 2021
19 11 2021 - 21 11 2021

M_o_R® Practitioner

Celem szkolenia jest zrozumienie oraz zdobycie umiejętności zastosowania metodyki M_o_R® na poziomie zaawansowanym.

25 09 2021 - 26 09 2021
27 11 2021 - 28 11 2021
17 09 2021 - 19 09 2021
05 11 2021 - 07 11 2021

ITIL® Foundation

ITIL® jest źródłem najlepszej praktyki w zarządzaniu usługami. Wdrażany z sukcesem na całym świecie od ponad 20 lat.

Change Management TM Foundation

Szkolenie mające na celu przygotowanie, wsparcie i pomoc osobom, zespołom i organizacjom w dokonywaniu zmian organizacyjnych.

10 09 2021 - 12 09 2021
05 11 2021 - 07 11 2021

P3O® Foundation

P3O® pokazuje, jak przy pomocy Biur Portfeli, Programów i Projektów można w wydajny sposób zarządzać inwestycjami.

24 09 2021 - 26 09 2021
26 11 2021 - 28 11 2021

AgilePM® Foundation

AgilePM® umożliwia organizacjom uzyskanie korzyści ze zwinnego podejścia bez wprowadzania niepotrzebnego ryzyka.

06 08 2021 - 08 08 2021
10 09 2021 - 12 09 2021
01 10 2021 - 03 10 2021
19 11 2021 - 21 11 2021
03 12 2021 - 05 12 2021

AgilePM® Practitioner

Celem szkolenia jest zrozumienie oraz zdobycie umiejętności zastosowania ram podejścia zwinnego AgilePM® na poziomie zaawansowanym.

28 08 2021 - 29 08 2021
16 10 2021 - 17 10 2021
11 12 2021 - 12 12 2021
18 09 2021 - 19 09 2021
27 11 2021 - 28 11 2021
11 09 2021 - 12 09 2021
20 11 2021 - 21 11 2021

PRINCE2® Foundation 6th

PRINCE2 jest  najbardziej praktykowaną metodą zarządzania projektami na świecie i jest znana na całym świecie za dostarczanie udanych projektów.

03 09 2021 - 05 09 2021
08 10 2021 - 10 10 2021
05 11 2021 - 07 11 2021
10 12 2021 - 12 12 2021

Skuteczna komunikacja – sztuka porozumiewania się

Warsztat obejmuje szereg zagadnień dotyczących komunikacji interpersonalnej, zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące rozumienia i rozwiązywania konfliktów spowodowanych zakłóceniami w komunikacji.

02 10 2021 - 03 10 2021

Akademia Menadżera

Dynamika zmian we współczesnych stylach realizacji procesu zarządzania zmotywowała do stworzenia propozycji dla początkujących oraz doświadczonych menadżerów.

16 12 2021 - 19 12 2021